Zbor cu Parapanta Tandem BUNLOC – Foto

  • Parapanta brasov tandem Bunloc
  • Video Parapanta Brasov tandem Bunloc
  • Zbor cu Parapanta brasov tandem Bunloc
  • Aterizare Parapanta brasov tandem Bunloc
  • Parapanta brasov tandem Bunloc
  • Parapanta brasov tandem Bunloc
  • Parapanta brasov tandem Bunloc

Zbor cu Parapanta Tandem la Bunloc

Testimoniale


Decolare - Bunloc, Sacele